Số đẹp ngày 6/5/2019

0
26

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan

Thống kê đặc biệt:

 • Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần :
  • 12 13 15 17 18 21 23 25 26 27 28 29 31 33 35 37 30 38 39 41 44 45 46 47 40 => ăn 41
  • 23 25 26 27 28 21 29 33 35 37 38 30 31 39 33 35 37 38 30 31 39 33 35 37 38 30 31 39 75 => ăn 29
  • 33 35 37 38 39 30 31 53 56 57 50 52 54 63 66 69 60 75 76 78 79 70 83 87 89 => xịt
  • 33 35 37 38 39 30 32 31 53 56 57 50 52 54 63 66 69 60 75 76 78 79 70 83 87 89 => ăn 50 (3/5)
  • Ngày: 4/5: 33 35 37 38 39 30 32 31 44 45 46 47 49 40 53 54 56 57 50 52 63 66 68 69 60 => ăn ??
 • Bắt chạm hôm nay: 3,4
 • Nuôi chạm 9 trong tuần

Thống kê lô tô: 

 • Tần suất : 04-66 04-74 | 80-94 03-10  05-65
 • Song thủ: 34-43  09-90 36-63 |  37-73 28-82  12-21
 • Chốt nuôi 4 cặp 1-3 ngày:  38,83 09,90 47,74 26,62 | 05,65 80,94 37,73  28,82

Thống kê bạc nhớ: 

 

Chào bạn ! chúc bạn may mắn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here