Số đẹp ngày 27/4/2019

0
23

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan

Thống kê đặc biệt:

 • Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần :
  • 12 13 15 17 18 21 23 25 26 27 28 29 31 33 35 37 30 38 39 41 44 45 46 47 40 => ăn 41
  • 23 25 26 27 28 21 29 33 35 37 38 30 31 39 33 35 37 38 30 31 39 33 35 37 38 30 31 39 75 => ăn 29
  • 33 35 37 38 39 30 31 53 56 57 50 52 54 63 66 69 60 75 76 78 79 70 83 87 89 => ăn ??
 • Bắt chạm hôm nay: 7,5
 • Nuôi chạm 3 trong tuần

Thống kê lô tô: 

 • Tần suất : 50-91 01-88  85-89
 • Song thủ:  59-95 24-42 48-84
 • Chốt nuôi 4 cặp 1-3 ngày: 18,81 47,93  01,88  

Thống kê bạc nhớ: 

 • Tháng này đầu 7 chưa ra đặc biệt

Chào bạn ! chúc bạn may mắn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here