Số đẹp ngày 24/4/2019

1
29

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan

Thống kê đặc biệt:

 • Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần :
  • 12 13 15 17 18 21 23 25 26 27 28 29 31 33 35 37 30 38 39 41 44 45 46 47 40 => ăn 41
  • 23 25 26 27 28 21 29 33 35 37 38 30 31 39 33 35 37 38 30 31 39 33 35 37 38 30 31 39 75 => ăn ??
 • Bắt chạm hôm nay: 7
 • Nuôi chạm 3 trong tuần

Thống kê lô tô: 

 • Tần suất : 17-39 32-86 31-91
 • Song thủ:  13-31 06-60 09-90
 • Chốt nuôi 4 cặp 1-3 ngày: 13,31 11,66  06,60 31,91

Thống kê bạc nhớ: 

 • Tháng này đầu 7 chưa ra đặc biệt

Chào bạn ! chúc bạn may mắn

 

 

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here