Số đẹp ngày 23/4/2019

1
35

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan

Thống kê đặc biệt:

  • Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần : 12 13 15 17 18 21 23 25 26 27 28 29 31 33 35 37 30 38 39 41 44 45 46 47 40
  • Bắt chạm hôm nay: 7
  • Nuôi chạm 3 trong tuần

Thống kê lô tô: 

  • Tần suất : 03-58 03-32 10-42
  • Song thủ: 37-73 11-66 25-52
  • Chốt nuôi 4 cặp 1-3 ngày: 14,31 11,66 10,42 37,73

Thống kê bạc nhớ: 

  • Tháng này đầu 7 chưa ra đặc biệt

Chào bạn ! chúc bạn may mắn

 

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here