Số đẹp ngày 22/5/2019

0
30

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 34 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 66-85 về 29 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 34 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-87 về 29 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 34 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-85 về 29 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

– Từ 21/05/2018 đến nay, bộ số 98 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-74 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

– Từ 21/05/2018 đến nay, bộ số 98 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

– Từ 21/05/2018 đến nay, bộ số 78 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 8 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here