Số đẹp ngày 16/5/2019

0
26

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan

Thống kê đặc biệt:

 • Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần :
  • Ngay 22/4:12 13 15 17 18 21 23 25 26 27 28 29 31 33 35 37 30 38 39 41 44 45 46 47 40 => ăn 41
  • Ngày 24/4: 23 25 26 27 28 21 29 33 35 37 38 30 31 39 33 35 37 38 30 31 39 33 35 37 38 30 31 39 75 => ăn 29
  • Ngày 25/4: 33 35 37 38 39 30 31 53 56 57 50 52 54 63 66 69 60 75 76 78 79 70 83 87 89 => xịt
  • Ngày 1/5: 33 35 37 38 39 30 32 31 53 56 57 50 52 54 63 66 69 60 75 76 78 79 70 83 87 89 => ăn 50 (3/5)
  • Ngày: 4/5: 11 12 13 18 14 15 16 21 23 27 28 25 26 31 32 33 37 38 39 30 35 78 79 70 75 => ăn 30 (7/5)
  • Ngày 8/5: 11 12 15 16 18 13 14 21 25 26 28 23 27 52 55 56 53 54 57 66 68 69 60 63 86 => ăn 52 (9/5)
  • Ngày 10/5: 01 07 09 04 11 16 18 12 13 14 15 60 66 68 69 63 70 76 78 79 75 80 86 87 89 => ăn 86 (12/5)
  • Ngày 13/5: 11 12 14 16 13 15 18 21 26 27 23 25 44 46 47 49 40 45 62 66 69 60 63 68 76 => ăn 68 (13/5)
  • Ngày 14/5: 11 12 14 15 13 16 18 21 25 27 23 26 44 45 47 49 40 46 54 55 57 53 56 75 79 => ăn ??
 • Bắt chạm nuôi 7 ngày :
  • Ngày 12/5: 0,2 => ăn 82 (14/5)
  • Ngày 15/5: 0,6 => ăn ??

 Dự đoán nuôi lô tô khung 3 ngày :

Ngày 13/5/2019:

 • 1 ngày:
 • 2 ngày: 10,31
 • 3 ngày: 18,98 59,95 07,66 => ăn 59,59,07

Ngày 14/5/2019:

 • 1 ngày: 10,31
 • 2 ngày: 18,98 => ăn 18,98
 • 3 ngày:  63,70 69,96

Ngày 15/5/2019:

 • 1 ngày:
 • 2 ngày: 63,70 69,96 => ăn 70
 • 3 ngày:  24,67 22,77

Ngày 16/5/2019:

 • 1 ngày: 69,96
 • 2 ngày: 24,67 22,77
 • 3 ngày:  03,62

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 19 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-43 về 28 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 15/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 19 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-62 về 28 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 19 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-23 về 28 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 15/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

– Từ 15/05/2018 đến nay, bộ số 08 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 15/05

– Từ 15/05/2018 đến nay, bộ số 55 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-60 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 14/05

– Từ 15/05/2018 đến nay, bộ số 33 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 15/05

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here