Số đẹp ngày 13/5/2019

0
28

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan

Thống kê đặc biệt:

 • Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần :
  • Ngay 22/4:12 13 15 17 18 21 23 25 26 27 28 29 31 33 35 37 30 38 39 41 44 45 46 47 40 => ăn 41
  • Ngày 24/4: 23 25 26 27 28 21 29 33 35 37 38 30 31 39 33 35 37 38 30 31 39 33 35 37 38 30 31 39 75 => ăn 29
  • Ngày 25/4: 33 35 37 38 39 30 31 53 56 57 50 52 54 63 66 69 60 75 76 78 79 70 83 87 89 => xịt
  • Ngày 1/5: 33 35 37 38 39 30 32 31 53 56 57 50 52 54 63 66 69 60 75 76 78 79 70 83 87 89 => ăn 50 (3/5)
  • Ngày: 4/5: 11 12 13 18 14 15 16 21 23 27 28 25 26 31 32 33 37 38 39 30 35 78 79 70 75 => ăn 30 (7/5)
  • Ngày 8/5: 11 12 15 16 18 13 14 21 25 26 28 23 27 52 55 56 53 54 57 66 68 69 60 63 86 => ăn 52 (9/5)
  • Ngày 10/5: 01 07 09 04 11 16 18 12 13 14 15 60 66 68 69 63 70 76 78 79 75 80 86 87 89 => ăn 86 (12/5)
  • Ngày 13/5: 11 12 14 16 13 15 18 21 26 27 23 25 44 46 47 49 40 45 62 66 69 60 63 68 76 => ăn ??
 • Bắt chạm nuôi 7 ngày :
  • Ngày 12/5: 0,2

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 86 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-66 về 31 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 12/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 86 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-98 về 31 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 12/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 86 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-81 về 31 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

– Từ 12/05/2018 đến nay, bộ số 77 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/05

– Từ 12/05/2018 đến nay, bộ số 80 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-95 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 09/05

– Từ 12/05/2018 đến nay, bộ số 80 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-86 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 12/05

Dự đoán nuôi lô tô :

 • 1 ngày:
 • 2 ngày: 10,31
 • 3 ngày: 18,98 59,95  07,66

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here