Số đẹp ngày 10/5/2019

0
26

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan

Thống kê đặc biệt:

 • Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần :
  • Ngay 22/4:12 13 15 17 18 21 23 25 26 27 28 29 31 33 35 37 30 38 39 41 44 45 46 47 40 => ăn 41
  • Ngày 24/4: 23 25 26 27 28 21 29 33 35 37 38 30 31 39 33 35 37 38 30 31 39 33 35 37 38 30 31 39 75 => ăn 29
  • Ngày 25/4: 33 35 37 38 39 30 31 53 56 57 50 52 54 63 66 69 60 75 76 78 79 70 83 87 89 => xịt
  • Ngày 1/5: 33 35 37 38 39 30 32 31 53 56 57 50 52 54 63 66 69 60 75 76 78 79 70 83 87 89 => ăn 50 (3/5)
  • Ngày: 4/5: 11 12 13 18 14 15 16 21 23 27 28 25 26 31 32 33 37 38 39 30 35 78 79 70 75 => ăn 30 (7/5)
  • Ngày 8/5: 11 12 15 16 18 13 14 21 25 26 28 23 27 52 55 56 53 54 57 66 68 69 60 63 86 => ăn 52 (9/5)
  • Ngày 10/5: 01 07 09 04 11 16 18 12 13 14 15 60 66 68 69 63 70 76 78 79 75 80 86 87 89 => ăn ??
 • Bắt chạm nuôi tuần : 0,2

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 52 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-64 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 08/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 52 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-82 về 25 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 06/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 52 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-80 về 25 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 06/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

– Từ 09/05/2018 đến nay, bộ số 39 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 07/05

– Từ 09/05/2018 đến nay, bộ số 39 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 08/05

– Từ 09/05/2018 đến nay, bộ số 39 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 08/05

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here