Số đẹp ngày 12/4/2019

0
33

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

– Từ 11/04/2018 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 10/04

– Từ 11/04/2018 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 10/04

– Từ 11/04/2018 đến nay, bộ số 20 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/04

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here