video

Số đẹp ngày 18/4/2019

Đặc biệt: 01  03  09  04  06 13  15  17  12  18 30  31  33  35  37  39  38  50  53  57  52  54  56 70  75 Bắt chạm 8 lót 4 Tần suất : 09-23 03-58 25-42 Song thủ: 14-41 03-30 23-32 Thống kê bạc nhớ tuần này : tổng 27,05,49 đã ra tuần này -> còn...

Số đẹp ngày 22/4/2019

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan Thống kê đặc biệt: Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần : 12 13 15 17 18 21 23 25...

Số đẹp ngày 25/4/2019

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan Thống kê đặc biệt: Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần : 12 13 15 17 18 21 23 25...

Số đẹp ngày 20/4/2019

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan Thống kê đặc biệt: Đặc biệt: 01  03  09  04  06 13  15  17  12  18 30  31  33  35  37  39  38  50  53  57  52  54  56 70  75 (nuôi 2 ngày nữa) Bắt chạm: 0 lót 7,2  (chạm...

Số đẹp ngày 26/4/2019

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan Thống kê đặc biệt: Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần : 12 13 15 17 18 21 23 25...

Số đẹp ngày 23/4/2019

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan Thống kê đặc biệt: Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần : 12 13 15 17 18 21 23 25...

Số đẹp ngày 12/4/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan – Từ 11/04/2018 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 22-77 về 4 lần,...

Số đẹp ngày 3/5/2019

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan Thống kê đặc biệt: Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần : 12 13 15 17 18 21 23 25...

Số đẹp ngày 8/5/2019

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan Thống kê đặc biệt: Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần : Ngay 22/4:12 13 15 17 18 21 23...

Số đẹp ngày 28/4/2019

Kênh dự đoán kết quả dựa vào thống kê tần xuất nhịp và gan Thống kê đặc biệt: Dàn Đặc biệt 25 số nuôi trong tuần : 12 13 15 17 18 21 23 25...