Bộ Số - Số Đẹp - Phong Thủy

Bộ số trong môn số học – Lô Đề – Đầu Đuôi Tổng – Chẵm lẻ – 12 con giáp

Có 15 bộ số tất cả gồm các bộ số sau:

- Bộ 01: gồm 8 số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65
- Bộ 02: gồm 8 số sau: 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75
- Bộ 03: gồm 8 số sau: 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85
- Bộ 04: gồm 8 số sau: 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95
- Bộ 12: gồm 8 số sau: 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76
- Bộ 13: gồm 8 số sau: 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86
- Bộ 14: gồm 8 số sau: 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96
- Bộ 23: gồm 8 số sau: 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87
- Bộ 24: gồm 8 số sau: 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97
- Bộ 34: gồm 8 số sau: 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98
- Bộ 00: gồm 4 số sau: 00, 55, 05, 50
- Bộ 11: gồm 4 số sau: 11, 66, 16, 61
- Bộ 22: gồm 4 số sau: 22, 77, 27, 72
- Bộ 33: gồm 4 số sau: 33, 88, 38, 83
- Bộ 44: gồm 4 số sau: 44, 99, 49, 94