Soi cầu bằng kinh dịch, chơi là trúng

Dàn Đề Đầu Đuôi Miền Bắc

Giá: 500.000 VNĐ

Trong tất cả những website dự đoán xổ số lô tô hiện nay . Bạn khó có thể tìm được hệ thống chuẩn đoán vip như chúng tôi. Nếu không tin, hãy thử xem!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

Lưu ý:

Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY Lưu ý:Khi Nạp thẻ thành công - kết quả sẽ trả về đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Đề đầu đuôi miền Bắc
Ngày Đề đầu đuôi miền Bắc Kết quả
Hôm Nay Click vào lấy số ngay
04/12/2022 Đầu : 2 - Đuôi: 2 Trúng Đầu : 2
03/12/2022 Đầu : 6 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi: 6
02/12/2022 Đầu : 3 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi: 3
01/12/2022 Đầu : 7 - Đuôi: 7 Trúng Đầu : 7
30/11/2022 Đầu : 2 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi: 2
29/11/2022 Đầu : 0 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi: 0
28/11/2022 Đầu : 0 - Đuôi: 0 Trúng Đầu : 0
27/11/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trượt
26/11/2022 Đầu : 9 - Đuôi: 9 Trúng Đầu : 9
25/11/2022 Đầu : 1 - Đuôi: 9 Trúng Đầu : 1 - Đuôi: 9
24/11/2022 Đầu : 9 - Đuôi: 9 Trúng Đầu : 9
23/11/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trượt
22/11/2022 Đầu : 2 - Đuôi: 2 Trúng Đầu : 2
21/11/2022 Đầu : 9 - Đuôi: 1 Trúng Đầu : 9 - Đuôi: 1
20/11/2022 Đầu : 7 - Đuôi: 7 Trúng Đầu : 7
19/11/2022 Đầu : 3 - Đuôi: 5 Trúng Đầu : 3
18/11/2022 Đầu : 9 - Đuôi: 2 Trúng Đầu : 9 - Đuôi: 2
17/11/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trượt
16/11/2022 Đầu : 7 - Đuôi: 1 Trúng Đầu : 7
15/11/2022 Đầu : 0 - Đuôi: 7 Trúng Đầu : 0
14/11/2022 Đầu : 3 - Đuôi: 4 Trúng Đầu : 3 - Đuôi: 4
13/11/2022 Đầu : 0 - Đuôi: 0 Trúng Đầu : 0
12/11/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trượt
11/11/2022 Đầu : 3 - Đuôi: 3 Trúng Đầu : 3
10/11/2022 Đầu : 1 - Đuôi: 1 Trúng Đầu : 1
09/11/2022 Đầu : 5 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi: 5
08/11/2022 Đầu : 3 - Đuôi: 2 Trúng Đầu : 3
07/11/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trượt
06/11/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trượt
05/11/2022 Đầu : 8 - Đuôi: 8 Trúng Đầu : 8
04/11/2022 Đầu : 1 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi: 1
03/11/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trượt
02/11/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trượt
01/11/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trượt
31/10/2022 Đầu : 4 - Đuôi: 4 Trúng Đầu : 4
30/10/2022 Đầu : 8 - Đuôi: 5 Trúng Đầu : 8 - Đuôi: 5
29/10/2022 Đầu : 8 - Đuôi: 8 Trúng Đầu : 8
28/10/2022 Đầu : 4 - Đuôi: 3 Trúng Đầu : 4
27/10/2022 Đầu : 0 - Đuôi: 4 Trúng Đầu : 0 - Đuôi: 4
26/10/2022 Đầu : 3 - Đuôi: 9 Trúng Đầu : 3 - Đuôi: 9
25/10/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trượt
24/10/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trượt
23/10/2022 Đầu : 4 - Đuôi: 4 Trúng Đầu : 4
22/10/2022 Đầu : 9 - Đuôi: 9 Trúng Đầu : 9
21/10/2022 Đầu : 0 - Đuôi: 5 Trúng Đầu : 0
20/10/2022 Đầu : 6 - Đuôi: 5 Trúng Đầu : 6 - Đuôi: 5
19/10/2022 Đầu : 7 - Đuôi: 7 Trúng Đầu : 7
18/10/2022 Đầu : 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu : 5
17/10/2022 Đầu : 7 - Đuôi: 7 Trúng Đầu : 7 - Đuôi: 7
16/10/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trượt
15/10/2022 Đầu : 2 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi: 8
14/10/2022 Đầu : 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu :7
13/10/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trượt
12/10/2022 Đầu :6 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi: 5
11/10/2022 Đầu :3 - Đuôi: 4 Trúng Đầu :3 - Đuôi: 4
10/10/2022 Đầu :1 - Đuôi: 3 Trúng Đầu :1
09/10/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trượt
08/10/2022 Đầu :0 - Đuôi: 0 Trúng Đầu :0
07/10/2022 Đầu :2 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi: 7
06/10/2022 Đầu :5 - Đuôi: 6 Trúng Đầu :5
05/10/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trượt
04/10/2022 Đầu :5 - Đuôi: 2 Trúng Đầu :5
03/10/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trượt
02/10/2022 Đầu :6 - Đuôi: 4 Trúng Đầu :6
01/10/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trượt
30/09/2022 Đầu :9 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi: 1
29/09/2022 Đầu :3 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi: 9
28/09/2022 Đầu :4 - Đuôi: 7 Trúng Đầu :4
27/09/2022 Đầu :9 - Đuôi: 7 Trúng Đầu :9
26/09/2022 Đầu :2 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi: 2
25/09/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trượt
24/09/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trượt
23/09/2022 Đầu :3 - Đuôi:7 Trúng Đầu :3
22/09/2022 Đầu :7 - Đuôi:5 Trúng Đầu :7
21/09/2022 Đầu :3 - Đuôi:3 Trúng Đuôi:3
20/09/2022 Đầu :2 - Đuôi:7 Trúng Đầu :2
19/09/2022 Đầu :2 - Đuôi:8 Trúng Đuôi:8
18/09/2022 Đầu :4 - Đuôi:4 Trúng Đuôi 4
17/09/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trượt
16/09/2022 Đầu :1 - Đuôi:5 Trúng Đầu 1 Đuôi 5
15/09/2022 Đầu :5 - Đuôi:5 Trúng Đầu 5
14/09/2022 Đầu :8 - Đuôi:2 Trúng Đầu 8
13/09/2022 Đầu :7 - Đuôi:5 Trúng Đầu 7
12/09/2022 Đầu :4 - Đuôi:8 Trúng Đầu 4 Đuôi 8
11/09/2022 Đầu :8 - Đuôi:1 Trúng Đuôi 1
10/09/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trượt
09/09/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trượt
08/09/2022 Đầu :4 - Đuôi:3 Trúng Đầu 4 Đuôi 3
07/09/2022 Đầu :6 - Đuôi:5 Trúng Đầu 6
06/09/2022 Đầu :1 - Đuôi:6 Trúng Đầu 1 Đuôi 6
05/09/2022 Đầu :4 - Đuôi:7 Trúng Đầu 4
04/09/2022 Đầu :1 - Đuôi:4 Trúng Đầu 1
03/09/2022 Đầu :5 - Đuôi:5 Trúng Đầu 5
02/09/2022 Đầu :8 - Đuôi:8 Trúng Đuôi 8
01/09/2022 Đầu : 5 - Đuôi: 1 Trượt
31/08/2022 Đầu :8 - Đuôi:7 Trúng Đuôi:7
30/08/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đầu: 5 - Đuôi: 5
29/08/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 6
28/08/2022 Đầu : 5 - Đuôi: 5 Trượt
27/08/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 1 Đuôi 7
26/08/2022 Đầu : 1 - Đuôi: 9 Trượt
25/08/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 7
24/08/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 3
23/08/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 3 Đuôi 7
22/08/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 0
21/08/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
20/08/2022 Đầu : 2 - Đuôi: 4 Trượt
19/08/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 0
18/08/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 9 Đuôi 3
17/08/2022 Đầu : 4 - Đuôi: 8 Trượt
16/08/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 0
15/08/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
14/08/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 1
13/08/2022 Đầu 7: - Đuôi: 0 Trượt
12/08/2022 Đầu : 0 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
11/08/2022 Đầu : 8 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 8
10/08/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 1
09/08/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 8
08/08/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trượt
07/08/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng 95
06/08/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 7
05/08/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
04/08/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 9
03/08/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 8
02/08/2022 Đầu 3 - Đuôi: 5 Trúng 35
01/08/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng 55
31/07/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trượt
30/07/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
29/07/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trượt
28/07/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
27/07/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trượt
26/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 5
25/07/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
24/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng 57
23/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trượt
22/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 9
21/07/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trượt
20/07/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trượt
19/07/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
18/07/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 1
17/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trượt
16/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trượt
15/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trượt
14/07/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trượt
13/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đề 55
12/07/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
11/07/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trượt
10/07/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 7
09/07/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trượt
08/07/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 2
07/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trượt
06/07/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
05/07/2022 Đầu:7 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
04/07/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trượt
03/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 9
02/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 5
01/07/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trượt
30/06/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
29/06/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
28/06/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
27/06/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trượt
26/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
25/06/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
24/06/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trượt
23/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trượt
22/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 4
21/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trượt
20/06/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 0
19/06/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trượt
18/06/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trượt
17/06/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trượt
16/06/2022 Đầu:2 - Đuôi: 4 Trúng 24
15/06/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trượt
14/06/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
13/06/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
12/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trượt
11/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
10/06/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 9
09/06/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
08/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trượt
07/06/2022 Đầu:2 - Đuôi: 0 Trượt
06/06/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng 84
05/06/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trượt
04/06/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trượt
03/05/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trượt
02/06/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
01/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trượt
31/05/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
30/05/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trượt
29/05/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng 54
28/05/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trượt
27/05/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 6
26/05/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trượt
25/05/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trượt
24/05/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trượt
23/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 1
22/05/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
21/05/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
20/05/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trượt
19/05/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 6
18/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
17/05/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 5
16/05/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trượt
15/05/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
14/05/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7
13/05/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trượt
12/05/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 6
11/05/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
10/05/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
09/05/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trượt
08/05/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trượt
07/05/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trượt
06/05/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
05/05/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trượt
04/05/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trượt
03/05/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 4
02/05/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 7
01/05/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 9
30/04/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 2
29/04/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trượt
28/04/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trượt
27/04/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trượt
26/04/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
25/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng 68
22-24/04/2022 Bảo Trì Trượt
21/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trượt
20/04/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng 53
19/04/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trượt
18/04/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trượt
17/04/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trượt
16/04/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
15/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 4
14/04/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trượt
13/04/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trượt
12/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trượt
11/04/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trượt
10/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trượt
09/04/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
08/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng 69
07/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 4
06/04/2022 Bảo Trì Nghỉ
05/04/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng 97
04/04/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trượt
03/04/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trượt
02/04/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
01/04/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
31/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
30/03/2022 Đầu: 1- Đuôi: 4 Trúng 14
29/03/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 0
28/03/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
27/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trượt
26/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng Đầu: 7
25/03/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 6
24/03/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
23/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 7
22/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trượt
21/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 4
20/03/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trượt
19/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
18/03/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng 02
17/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng 40
16/03/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trượt
15/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trượt
14/03/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 6
13/03/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 5
12/03/2022 Đầu: 4- Đuôi: 8 Trượt
11/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
10/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trượt
09/03/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trượt
08/03/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trượt
07/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trượt
06/03/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 5
05/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng 17
04/03/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trượt
03/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 1
02/03/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trượt
01/03/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trượt
28/02/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 7
27/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 6
26/02/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
25/02/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trượt
24/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trượt
23/02/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đề 51
22/02/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5
21/02/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
20/02/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng Đề 82
19/02/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trượt
18/02/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trượt
17/02/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trượt
16/02/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trượt
15/02/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 9
14/02/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trượt
13/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trượt
12/02/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trượt
11/02/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trượt
10/02/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trượt
09/02/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trượt
08/02/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trượt
07/02/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trượt
06/02/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
05/02/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
04/02/2022 Nghỉ Tết Nghỉ Tết
03/02/2022 Nghỉ Tết Nghỉ Tết
02/02/2022 Nghỉ Tết Nghỉ Tết
01/02/2022 Nghỉ Tết Nghỉ Tết
31/01/2022 Nghỉ Tết Nghỉ Tết
30/01/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trượt
29/01/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trượt
28/01/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
27/01/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 4
26/01/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 0
25/01/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trượt
24/01/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trượt
23/01/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 8
22/01/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
21/01/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trượt
20/01/2022 Đầu:2 - Đuôi: 2 Trượt
19/01/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 3
18/01/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
17/01/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 4
16/01/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đầu: 3
15/01/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
14/01/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
13/01/2022 01,10 Trúng 01
12/01/2022 Đầu:0 - Đuôi: 3 Trúng 03
11/01/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
10/01/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trượt
09/01/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trượt
08/01/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng 69
07/01/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5
06/01/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trượt
05/01/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 1
04/01/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng 30
03/01/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trượt
02/01/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
01/01/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trượt
31/12/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng 47
30/12/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng 33
29/12/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng 77
28/12/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trượt
27/12/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trượt
26/12/2021 Đầu: 2 - Đuôi 4 Trúng Đuôi 4
25/12/2021 Đầu: 2 - Đuôi 5 Trúng Đầu 2
24/12/2021 Đầu: 3 - Đuôi 3 Trúng Đuôi 3
23/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi 0 Trúng Đầu 0
22/12/2021 Đầu: 7 - Đuôi 8 Trúng 78
21/12/2021 Đầu: 8 - Đuôi 8 Trúng Đầu 8
20/12/2021 Đầu: 4 - Đuôi 9 Trượt
19/12/2021 Đầu: 7 - Đuôi 3 Trúng 73
18/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi 0 Trượt
17/12/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trượt
16/12/2021 Đầu: 3 - Đuôi 2 Trúng 32
15/12/2021 Đầu: 4 - Đuôi 4 Trượt
14/12/2021 Đầu: 8 - Đuôi 2 Trượt
13/12/2021 Đầu: 6 - Đuôi 7 Trượt
12/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi 5 Trúng Đuôi 5
11/12/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 2
10/12/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trượt
09/12/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 4
08/12/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 1
07/12/2021 Đầu:3- Đuôi: 1 Trúng 31
06/12/2021 Đầu:2- Đuôi: 1 Trượt
05/12/2021 Đầu:7- Đuôi: 7 Trượt
04/12/2021 Đầu:4- Đuôi: 7 Trúng 47
03/12/2021 Đầu:0- Đuôi: 7 Trúng 07
02/12/2021 Đầu:3- Đuôi: 8 Trượt
01/12/2021 Đầu:1- Đuôi: 2 Trúng 12
30/11/2021 Đầu:3- Đuôi: 8 Trượt
29/11/2021 Đầu:3- Đuôi: 2 Trượt
28/11/2021 Đầu:8- Đuôi: 3 Trúng Đầu 8
27/11/2021 Đầu:8- Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
26/11/2021 Đầu:6 - Đuôi: 5 Trượt
25/11/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 1
24/11/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 5
23/11/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng 80
22/11/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng 93
21/11/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng 79
20/11/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng 44
19/11/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng 12
18/11/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
17/11/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trượt
16/11/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng 05
15/11/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trượt
14/11/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
13/11/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 3
12/11/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trượt
11/11/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
10/11/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trượt
09/11/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trượt
08/11/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trượt
07/11/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 8
06/11/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trượt
05/11/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 5
04/11/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng 48
03/11/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trượt
02/11/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng 10
01/11/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
31/10/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trượt
30/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng 42
29/10/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 3
28/10/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
27/10/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
26/10/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng 09
25/10/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng 54
24/10/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 1
23/10/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng 25
22/10/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng 28
21/10/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 8
20/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 4
19/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng 47
18/10/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 0
17/10/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trượt
16/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
15/10/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
14/10/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19
13/10/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 2
12/10/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 1
11/10/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
10/10/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 8
09/10/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5
08/10/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng 50
07/10/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng 69
06/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng 45
05/10/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
04/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng 47
03/10/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng 81
02/10/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trượt
01/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
30/09/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng 11
29/09/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng 77
28/09/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng 34
27/09/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
26/09/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 9
25/09/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trượt
24/09/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trượt
23/09/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trượt
22/09/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trượt
21/09/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 8
20/09/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19
19/09/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trượt
18/09/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 0
17/09/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trượt
16/09/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
15/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng 65
14/09/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 5
13/09/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng 48
12/09/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng 49
11/09/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng 54
10/09/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 2
09/09/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
08/09/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
07/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 6
06/09/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng 28
05/09/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
04/09/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 5
03/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 6
02/09/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
01/09/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng 27
31/08/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng 20
30/08/2021 Đầu:3 - Đuôi:3 Trượt
29/08/2021 Đầu:0 - Đuôi:5 Trúng Đuôi 5
28/08/2021 Đầu:0 - Đuôi:9 Trúng Đề 09
27/08/2021 Đầu:4 - Đuôi:4 Trượt
26/08/2021 Đầu:5 - Đuôi:3 Trượt
25/08/2021 Đầu:6 - Đuôi:7 Trượt
24/08/2021 Đầu:8 - Đuôi:8 Trúng Đầu 8
23/08/2021 Đầu:9 - Đuôi:9 Trúng Đầu 9
22/08/2021 Đầu:6 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
21/08/2021 Đầu:5 - Đuôi: 5 Trúng đầu 5
19/08/2021 Đầu:9 - Đuôi: 9 Trượt
18/08/2021 Đầu:4 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 4
17/08/2021 Đầu:2 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
16/08/2021 Đầu:4 - Đuôi: 1 Trúng Đề 41
07/08/2021 Nâng Cấp Hệ Thống Đến Ngày 15/08/2021
06/08/2021 Đầu:0 - Đuôi: 0 Trượt
05/08/2021 Đầu:6 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 6
05/08/2021 Đầu:8 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 8
04/08/2021 Đầu:1 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
03/08/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
02/08/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trượt
01/08/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trượt
31/07/2021 Không Cấp Số ****
30/07/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
29/07/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
28/07/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
27/07/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trượt
26/07/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 9
25/07/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng đầu 8
24/07/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 6
23/07/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trượt
22/07/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 6
21/07/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trúng 88
20/07/2021 Đầu: 6- Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
19/07/2021 Đầu: 3- Đuôi: 3 Trúng 33
18/07/2021 Bảo Trì Hệ Thống ****
17/07/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng đầu 7
16/07/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng 82
15/07/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng 57
14/07/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trượt
13/07/2021 Đầu:7- Đuôi: 0 Trượt
12/07/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng 23
11/07/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng đuôi 4
10/07/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng đầu 9
09/07/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trượt
08/07/2021 Đầu:0 - Đuôi: 1 Trượt
07/07/2021 Đầu:8 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 8
06/07/2021 Đầu:6 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 6
05/07/2021 Đầu:0 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 0
04/07/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đề 77
03/07/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trượt
02/07/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
01/07/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 7
30/06/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng 08
29/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 9
28/06/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
27/06/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trượt
26/06/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
25/06/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng 85
24/06/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 7
23/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng 99
22/06/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
21/06/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng 41
20/06/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
19/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trượt
18/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng 61
17/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng 67
16/06/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
15/06/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 8
14/06/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
13/06/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
12/06/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng 83
11/06/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 4
10/06/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trượt
09/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng 99
08/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
07/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng 22
06/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng 63
05/06/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trượt
04/06/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng 30
03/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trượt
31/05/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng 50
30/05/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng 53
29/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 8
28/05/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
27/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
26/05/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trượt
25/05/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
24/05/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trượt
23/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trượt
22/05/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trượt
21/05/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trượt
20/05/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
19/05/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng 72
18/05/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trượt
17/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng 26
16/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trượt
15/05/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trượt
14/05/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trượt
13/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trượt
12/05/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
11/05/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 7
10/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trượt
09/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trượt
08/05/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trượt
07/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 4
06/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
05/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng 66
04/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng 80
03/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
02/05/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 7
01/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 6
30/04/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 3
29/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 1
28/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng 13
27/04/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 3
26/04/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trượt
25/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 7
24/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trượt
23/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
22/04/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 9
21/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trượt
20/04/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trượt
19/04/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng 65
18/04/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trượt
17/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
16/04/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trượt
15/04/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
14/04/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
13/04/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 0
12/04/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng 39
11/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 1
10/04/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trượt
09/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng 70
08/04/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng 04
07/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 7
06/04/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
05/04/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trượt
04/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng 78
03/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 1
02/04/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
01/04/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trượt
31/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trượt
30/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trượt
29/03/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng 00
28/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
27/03/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
26/03/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 4
25/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19
24/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
23/03/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trượt
22/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 1
21/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
20/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng 38
19/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng 24
18/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng 33
17/03/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
16/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 5
15/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 2
14/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
13/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng 12
12/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 3
11/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng 26
10/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 3
09/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trúng 36
08/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng 59
07/03/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
06/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 1
05/03/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng 92
04/03/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 0
03/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng 10
02/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
01/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trượt
28/02/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
27/02/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
26/02/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng 00
25/02/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trượt
24/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
23/02/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
22/02/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 0
21/02/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng 07
20/02/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
19/02/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
18/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
17/02/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trượt
16/02/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
15/02/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trượt
10/02/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trượt
09/02/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trượt
08/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 9
07/02/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
06/02/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
05/02/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 2
04/02/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trượt
03/02/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trượt
01/02/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trượt
31/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trượt
30/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 0
29/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 6
28/01/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trượt
27/01/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng 56
26/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng 79
25/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
24/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 8
23/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng 60
22/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trượt
21/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng 31
20/01/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
19/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trượt
18/01/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
17/01/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trượt
16/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 4
15/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng 85
14/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trượt
13/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 6
12/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
11/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 0
10/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 4
09/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
08/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trượt
07/01/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
Số đẹp